top of page

                      YM9000 MERKEZİ MONİTÖR SİSTEMİ                      

YM90001.png

32 Monitör bağlanabilen ağ : Ana ekran 32 hastanın gerçek zamanlı dalga formlarını ve parametrelerini görüntüler.


72 saatlik veri hafızası : Merkezi takip istasyonu; hastaların 72 saatlik gerçek zamanlı dalgaformu kaydını, 72 saatlik veri trendini,10-300 saniyelik alarm kayıtlarını ve kayıtlı şeritlerini, her olayın tüm dalgaformlarını görüntüler.


3 kanal kaydedici : 3 kanallı kaydedici bir veya iki adet gerçek zamanlı veya gecikmeli dalga formunu kaydedebilir.

Kolay LAN çözümleri : Merkezi Monitör Sistemi MEDIANA Hastabaşı Monitörlerinden gelen verileri LAN ağı üzerinden alır.


HL7 Protokol (IEEE11073) Desteği : Merkezi Monitör Sistemi; hastanenin ağında bulunan Elektronik Medikal Kayıtlar (Electronic Medical Record EMR) da dahil olacak şekilde verileri Hastane Bilgi Sistemi (Hospital Information System-HIS)’ne iletebilir.


Çoklu gerçek zamanlı ekran : Hasta pencereleri hastanenin farklı bölümlerinde bulunan hastaların detaylı ve gerçek zamanlıbilgilerini aynı anda görüntüleyebilir.

bottom of page